• fietsbrug westenholte
 • boorwerk
 • nieuwegeinsebrug
 • john frostbrug staal inspectie
 • sluis panheel
 • vloeistofdicht
 • de dellen
 • haringvlietbrug
 • draaibrug sas van gent
 • gouwesluis
 • van brienenoordbrug boog
 • Martinus Nijhoffbrug
 • john frostbrug
 • nelson mandelabrug pijlers
 • zeesluis farmsum
 • hoogspanningsmasten
 • koninginnesluis
 • westenvoortsebrug
 • van brienenoordbrug
 • gooiland
 • singel deventer
 • brug fort everdingen
 • hechtsterkte
 • klein polderplein
 • brug rhenen
 • emmabrug
 • tunnel onder de noord
 • damwand inspectie
 • nelson mandelabrug
 • Fietsbrug Westenholte
 • Boorwerkzaamheden
 • Nieuwegeinsebrug
 • Staal inspectie John Frostbrug
 • Sluis Panheel
 • Vloeistofdicht keuring
 • De Dellen
 • Haringvlietbrug
 • Draaibrug Sas van Gent
 • Gouwesluis
 • Boog Van Brienenoordbrug
 • Martinus Nijhoffbrug
 • John Frostbrug
 • Pijlers Nelson Mandelabrug
 • Zeesluis Farmsum
 • Inspectie hoogspanningsmasten
 • Koninginnesluis
 • Westenvoortsebrug
 • Van Brienenoordbrug
 • Gooiland
 • Singel Deventer
 • Brug Fort Everdingen
 • Hechtsterkte meting
 • Klein Polderplein
 • Brug Rhenen
 • Emmabrug
 • Tunnel onder de Noord
 • Damwand inspectie
 • Nelson Mandelabrug

Vloeistofdicht

Caljé Infra Advies heeft een samenwerkingsverband met Leycon Inspectie. Leycon Inspectie is geaccrediteerd voor het uitvoeren van inspecties aan bodembeschermende voorzieningen op basis van de ISO/IEC 17020 door de “Raad voor Accreditatie”.

Onze aan Leycon Inspectie gedetacheerde deskundige inspecteurs voeren inspecties uit aan bodembeschermende voorzieningen. Deze inspecties worden uitgevoerd conform de richtlijnen die staan omschreven in de AS SIKB 6700 en protocol SIKB 6701.

Onze activiteiten hierin zijn onder andere:

 • Uitvoeren bodemrisicoanalyse conform de NRB (Nederlandse Richtlijn Bodembescherming)
 • Uitvoeren inspecties aan bodembeschermende voorzieningen, de werkzaamheden hierin zijn o.a.:
  • Uitvoeren dossieronderzoek, waarbij de beschikbare gegevens zijn beoordeeld en een oordeelis gevormd over het al dan niet in principe vloeistofdicht zijn van de voorziening
  • Inspectie; beoordeling van de voorziening op gebreken
  • Rapportage; met het verslag van de inspectie, eventueel geconstateerde gebreken en tekortkomingen met een professionele mening en advies voor de te uit te voeren herstelwerkzaamheden
  • Verzorgen aanvraag “Verklaring Vloeistofdichte Voorziening” via het SIKB
   (Stichting SIKB staat voor Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer en waarborgt de kwaliteit van inspecties en adviezen op het gebied van bodembeschermende voorzieningen)

Een voorziening kan als vloeistofdicht worden aangemerkt indien voldaan is aan alle eisen die zijn vastgelegd in de AS SIKB 6700 en protocol SIKB 6701.
Als een voorziening vloeistofdicht is en voldoet aan de eisen van het bevoegd gezag kan door Leycon Inspectie een “Verklaring Vloeistofdichte Voorziening” worden verstrekt.
Is de voorziening niet vloeistofdicht dan wordt door Leycon Inspectie een professionele mening opgesteld ten aanzien van de wijze waarop een verwaarloosbaar bodemrisico voor de bedrijfsactiviteiten kan worden verkregen.