• john frostbrug staal inspectie
 • damwand inspectie
 • sluis panheel
 • boorwerk
 • zeesluis farmsum
 • westenvoortsebrug
 • klein polderplein
 • van brienenoordbrug
 • Martinus Nijhoffbrug
 • fietsbrug westenholte
 • john frostbrug
 • tunnel onder de noord
 • van brienenoordbrug boog
 • hoogspanningsmasten
 • de dellen
 • koninginnesluis
 • nieuwegeinsebrug
 • vloeistofdicht
 • brug rhenen
 • nelson mandelabrug
 • emmabrug
 • nelson mandelabrug pijlers
 • haringvlietbrug
 • brug fort everdingen
 • draaibrug sas van gent
 • gouwesluis
 • singel deventer
 • gooiland
 • hechtsterkte
 • Staal inspectie John Frostbrug
 • Damwand inspectie
 • Sluis Panheel
 • Boorwerkzaamheden
 • Zeesluis Farmsum
 • Westenvoortsebrug
 • Klein Polderplein
 • Van Brienenoordbrug
 • Martinus Nijhoffbrug
 • Fietsbrug Westenholte
 • John Frostbrug
 • Tunnel onder de Noord
 • Boog Van Brienenoordbrug
 • Inspectie hoogspanningsmasten
 • De Dellen
 • Koninginnesluis
 • Nieuwegeinsebrug
 • Vloeistofdicht keuring
 • Brug Rhenen
 • Nelson Mandelabrug
 • Emmabrug
 • Pijlers Nelson Mandelabrug
 • Haringvlietbrug
 • Brug Fort Everdingen
 • Draaibrug Sas van Gent
 • Gouwesluis
 • Singel Deventer
 • Gooiland
 • Hechtsterkte meting

Vloeistofdicht

Caljé Infra Advies heeft een samenwerkingsverband met Leycon Inspectie. Leycon Inspectie is geaccrediteerd voor het uitvoeren van inspecties aan bodembeschermende voorzieningen op basis van de ISO/IEC 17020 door de “Raad voor Accreditatie”.

Onze aan Leycon Inspectie gedetacheerde deskundige inspecteurs voeren inspecties uit aan bodembeschermende voorzieningen. Deze inspecties worden uitgevoerd conform de richtlijnen die staan omschreven in de AS SIKB 6700 en protocol SIKB 6701.

Onze activiteiten hierin zijn onder andere:

 • Uitvoeren bodemrisicoanalyse conform de NRB (Nederlandse Richtlijn Bodembescherming)
 • Uitvoeren inspecties aan bodembeschermende voorzieningen, de werkzaamheden hierin zijn o.a.:
  • Uitvoeren dossieronderzoek, waarbij de beschikbare gegevens zijn beoordeeld en een oordeelis gevormd over het al dan niet in principe vloeistofdicht zijn van de voorziening
  • Inspectie; beoordeling van de voorziening op gebreken
  • Rapportage; met het verslag van de inspectie, eventueel geconstateerde gebreken en tekortkomingen met een professionele mening en advies voor de te uit te voeren herstelwerkzaamheden
  • Verzorgen aanvraag “Verklaring Vloeistofdichte Voorziening” via het SIKB
   (Stichting SIKB staat voor Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer en waarborgt de kwaliteit van inspecties en adviezen op het gebied van bodembeschermende voorzieningen)

Een voorziening kan als vloeistofdicht worden aangemerkt indien voldaan is aan alle eisen die zijn vastgelegd in de AS SIKB 6700 en protocol SIKB 6701.
Als een voorziening vloeistofdicht is en voldoet aan de eisen van het bevoegd gezag kan door Leycon Inspectie een “Verklaring Vloeistofdichte Voorziening” worden verstrekt.
Is de voorziening niet vloeistofdicht dan wordt door Leycon Inspectie een professionele mening opgesteld ten aanzien van de wijze waarop een verwaarloosbaar bodemrisico voor de bedrijfsactiviteiten kan worden verkregen.