• westenvoortsebrug
 • brug fort everdingen
 • hechtsterkte
 • klein polderplein
 • emmabrug
 • zeesluis farmsum
 • van brienenoordbrug boog
 • nelson mandelabrug pijlers
 • de dellen
 • singel deventer
 • brug rhenen
 • gouwesluis
 • gooiland
 • vloeistofdicht
 • koninginnesluis
 • fietsbrug westenholte
 • nieuwegeinsebrug
 • john frostbrug staal inspectie
 • van brienenoordbrug
 • sluis panheel
 • Martinus Nijhoffbrug
 • nelson mandelabrug
 • tunnel onder de noord
 • hoogspanningsmasten
 • boorwerk
 • john frostbrug
 • draaibrug sas van gent
 • damwand inspectie
 • haringvlietbrug
 • Westenvoortsebrug
 • Brug Fort Everdingen
 • Hechtsterkte meting
 • Klein Polderplein
 • Emmabrug
 • Zeesluis Farmsum
 • Boog Van Brienenoordbrug
 • Pijlers Nelson Mandelabrug
 • De Dellen
 • Singel Deventer
 • Brug Rhenen
 • Gouwesluis
 • Gooiland
 • Vloeistofdicht keuring
 • Koninginnesluis
 • Fietsbrug Westenholte
 • Nieuwegeinsebrug
 • Staal inspectie John Frostbrug
 • Van Brienenoordbrug
 • Sluis Panheel
 • Martinus Nijhoffbrug
 • Nelson Mandelabrug
 • Tunnel onder de Noord
 • Inspectie hoogspanningsmasten
 • Boorwerkzaamheden
 • John Frostbrug
 • Draaibrug Sas van Gent
 • Damwand inspectie
 • Haringvlietbrug

Waterschap Peel en Maasvallei

In opdracht van waterschap Peel en Maasvallie heeft Caljé Infra Advies diverse inspecties uitgevoerd.

In 2012 zijn er nulinspecties/inventarisaties uitgevoerd aan de waterkerende kunstwerken in het areaal van het waterschap.
Hier zijn de keerwanden, coupures, demontabele wanden en afsluiters geïnspecteerd en geïnventariseerd om de huidige staat van de kunstwerken te bepalen.
Met behulp van GPS zijn tevens de dwarsprofielen van de afsluiters ingemeten.
In totaal zijn er 469 objecten binnen een korte tijd geïnspecteerd.

In 2014 zijn er inventarisaties van de beheersgegevens, inspecties en reinigingswerkzaamheden uitgevoerd aan de waterkerende kunstwerken conform de NEN 2767-4 methodiek.
Naast visuele inspecties zijn ten behoeve van de inspecties tevens een groot aantal afsluiters gereinigd en droog gezet.
Het betrof hier:

In totaal zijn er 774 objecten geïnspecteerd.

In 2015 zijn er visuele inspecties uitgevoerd aan diverse gemalen, bodemvallen, stuwen en vistrappen conform de CUR-aanbeveling 72.
Alle onderdelen van de objecten zijn ingemeten, op de foto gezet en de toestand is bepaald.
Met behulp van een tablet zijn binnen zeer korte tijd 1634 objecten geïnspecteerd.