• koninginnesluis
 • damwand inspectie
 • sluis panheel
 • brug fort everdingen
 • nieuwegeinsebrug
 • de dellen
 • gooiland
 • vloeistofdicht
 • tunnel onder de noord
 • van brienenoordbrug
 • hoogspanningsmasten
 • gouwesluis
 • boorwerk
 • fietsbrug westenholte
 • emmabrug
 • klein polderplein
 • brug rhenen
 • westenvoortsebrug
 • nelson mandelabrug
 • john frostbrug staal inspectie
 • nelson mandelabrug pijlers
 • Martinus Nijhoffbrug
 • hechtsterkte
 • draaibrug sas van gent
 • singel deventer
 • john frostbrug
 • zeesluis farmsum
 • haringvlietbrug
 • van brienenoordbrug boog
 • Koninginnesluis
 • Damwand inspectie
 • Sluis Panheel
 • Brug Fort Everdingen
 • Nieuwegeinsebrug
 • De Dellen
 • Gooiland
 • Vloeistofdicht keuring
 • Tunnel onder de Noord
 • Van Brienenoordbrug
 • Inspectie hoogspanningsmasten
 • Gouwesluis
 • Boorwerkzaamheden
 • Fietsbrug Westenholte
 • Emmabrug
 • Klein Polderplein
 • Brug Rhenen
 • Westenvoortsebrug
 • Nelson Mandelabrug
 • Staal inspectie John Frostbrug
 • Pijlers Nelson Mandelabrug
 • Martinus Nijhoffbrug
 • Hechtsterkte meting
 • Draaibrug Sas van Gent
 • Singel Deventer
 • John Frostbrug
 • Zeesluis Farmsum
 • Haringvlietbrug
 • Boog Van Brienenoordbrug

Regulier onderhoud 30 kunstwerken Provincie Utrecht

In opdracht van de provincie Utrecht is een inspectie uitgevoerd aan diverse kunstwerken in de districten West en Oost.

Deze inspecties zijn uitgevoerd in het kader van regulier onderhoud. Dit onderhoud is noodzakelijk om de veiligheid en de levensduur van de kunstwerken te kunnen garanderen.

Op basis van de inspecties is er een rapportage opgesteld. Deze rapportages zijn uit de volgende onderdelen opgesteld:
  • Schades;
  • Herstelmaatregelen;
  • Kostenraming.

Aan de hand van deze resultaten (en de resultaten uit de naderonderzoeken) is voor de opdrachtgever inzichtelijk wat de staat van hun kunstwerken is, en welke maatregelen dit jaar uitgevoerd moeten worden, en welke maatregelen kunnen worden uitgevoerd in een later tijdstip.

Door de kostenraming, met bijbehorend overzicht, is voor de opdrachtgever in één overzicht duidelijk welke kosten er uitgetrokken moeten worden voor onderhoud aan het betreffende kunstwerk.

Na overleg wordt bepaald welke kunstwerken en maatregelen in het op te stellen RAW-bestek moeten worden opgenomen.

Na een definitieve versie te hebben opgesteld, hebben wij de opdrachtgever bijgestaan met het opstellen van de aanbesteding, het selecteren van de aannemers, en het gunnen van het werk.

De onderhoudswerkzaamheden bestaan voornamelijk uit:
  • Betonreparatie;
  • Slijtlagen;
  • Herstel beschoeiingen;
  • Klein asfaltwerk;
  • Herstel metselwerk/voegwerk e.d.


Tijdens de werkzaamheden heeft Caljé Infra Advies het toezicht en de directievoering op het werk verzorgt.