• nelson mandelabrug pijlers
 • brug rhenen
 • Martinus Nijhoffbrug
 • singel deventer
 • nelson mandelabrug
 • de dellen
 • fietsbrug westenholte
 • john frostbrug
 • hoogspanningsmasten
 • westenvoortsebrug
 • van brienenoordbrug
 • sluis panheel
 • draaibrug sas van gent
 • vloeistofdicht
 • zeesluis farmsum
 • koninginnesluis
 • john frostbrug staal inspectie
 • haringvlietbrug
 • emmabrug
 • damwand inspectie
 • gooiland
 • van brienenoordbrug boog
 • klein polderplein
 • nieuwegeinsebrug
 • boorwerk
 • brug fort everdingen
 • hechtsterkte
 • gouwesluis
 • tunnel onder de noord
 • Pijlers Nelson Mandelabrug
 • Brug Rhenen
 • Martinus Nijhoffbrug
 • Singel Deventer
 • Nelson Mandelabrug
 • De Dellen
 • Fietsbrug Westenholte
 • John Frostbrug
 • Inspectie hoogspanningsmasten
 • Westenvoortsebrug
 • Van Brienenoordbrug
 • Sluis Panheel
 • Draaibrug Sas van Gent
 • Vloeistofdicht keuring
 • Zeesluis Farmsum
 • Koninginnesluis
 • Staal inspectie John Frostbrug
 • Haringvlietbrug
 • Emmabrug
 • Damwand inspectie
 • Gooiland
 • Boog Van Brienenoordbrug
 • Klein Polderplein
 • Nieuwegeinsebrug
 • Boorwerkzaamheden
 • Brug Fort Everdingen
 • Hechtsterkte meting
 • Gouwesluis
 • Tunnel onder de Noord

NEN 2767-4 inspecties Zeeburgertunnel, Schipholtunnel en Wijkertunnel

In opdracht van Wegdekmeten heeft Caljé Infra Advies NEN 2767-4 inspecties uitgevoerd aan de Zeeburgertunnel, de Schipholtunnel en de Wijkertunnel.

Tijdens deze inspecties is alles in beeld gebracht en verwerkt volgens de NEN 2767-4 methodiek. De conditiescore welk hieruit voortkomen geven een goed beeld weer van de staat van de tunnels.
Naast de gebreken zijn er ook metingen verricht naar de reflectie van de diverse bebording voor, in en na de tunnel. De resultaten hiervan zijn opgenomen in de NEN 2767-4 methodiek.
Tevens zijn de hoogtes bepaald van de wegverharding, geleiderail en barrier.

Alle gemeten waarden zijn getoetst aan de vigerende regelgeving, en is aangegeven of deze hieraan voldoen of niet. Via deze rapportage vorm kan de aannemer direct zien waar er herstelwerkzaamheden uitgevoerd dienen te worden.
Om in de NEN 2767-4 methodiek direct de onderdelen aan de rijbaan indeling te koppelen, kan er op één oogopslag gezien worden op welke rijbaan de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden.

Alle werkzaamheden voor deze tunnels zijn in de nacht en in de weekeinden uitgevoerd, om het verkeer zo weinig mogelijk hinder te laten ondervinden.