• fietsbrug westenholte
 • draaibrug sas van gent
 • nelson mandelabrug pijlers
 • john frostbrug
 • damwand inspectie
 • nieuwegeinsebrug
 • hechtsterkte
 • brug rhenen
 • van brienenoordbrug boog
 • hoogspanningsmasten
 • tunnel onder de noord
 • john frostbrug staal inspectie
 • koninginnesluis
 • klein polderplein
 • gouwesluis
 • Martinus Nijhoffbrug
 • zeesluis farmsum
 • boorwerk
 • singel deventer
 • gooiland
 • brug fort everdingen
 • sluis panheel
 • nelson mandelabrug
 • haringvlietbrug
 • emmabrug
 • westenvoortsebrug
 • van brienenoordbrug
 • de dellen
 • vloeistofdicht
 • Fietsbrug Westenholte
 • Draaibrug Sas van Gent
 • Pijlers Nelson Mandelabrug
 • John Frostbrug
 • Damwand inspectie
 • Nieuwegeinsebrug
 • Hechtsterkte meting
 • Brug Rhenen
 • Boog Van Brienenoordbrug
 • Inspectie hoogspanningsmasten
 • Tunnel onder de Noord
 • Staal inspectie John Frostbrug
 • Koninginnesluis
 • Klein Polderplein
 • Gouwesluis
 • Martinus Nijhoffbrug
 • Zeesluis Farmsum
 • Boorwerkzaamheden
 • Singel Deventer
 • Gooiland
 • Brug Fort Everdingen
 • Sluis Panheel
 • Nelson Mandelabrug
 • Haringvlietbrug
 • Emmabrug
 • Westenvoortsebrug
 • Van Brienenoordbrug
 • De Dellen
 • Vloeistofdicht keuring

NEN 2767-4 inspecties Zeeburgertunnel, Schipholtunnel en Wijkertunnel

In opdracht van Wegdekmeten heeft Caljé Infra Advies NEN 2767-4 inspecties uitgevoerd aan de Zeeburgertunnel, de Schipholtunnel en de Wijkertunnel.

Tijdens deze inspecties is alles in beeld gebracht en verwerkt volgens de NEN 2767-4 methodiek. De conditiescore welk hieruit voortkomen geven een goed beeld weer van de staat van de tunnels.
Naast de gebreken zijn er ook metingen verricht naar de reflectie van de diverse bebording voor, in en na de tunnel. De resultaten hiervan zijn opgenomen in de NEN 2767-4 methodiek.
Tevens zijn de hoogtes bepaald van de wegverharding, geleiderail en barrier.

Alle gemeten waarden zijn getoetst aan de vigerende regelgeving, en is aangegeven of deze hieraan voldoen of niet. Via deze rapportage vorm kan de aannemer direct zien waar er herstelwerkzaamheden uitgevoerd dienen te worden.
Om in de NEN 2767-4 methodiek direct de onderdelen aan de rijbaan indeling te koppelen, kan er op één oogopslag gezien worden op welke rijbaan de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden.

Alle werkzaamheden voor deze tunnels zijn in de nacht en in de weekeinden uitgevoerd, om het verkeer zo weinig mogelijk hinder te laten ondervinden.