• nieuwegeinsebrug
 • koninginnesluis
 • tunnel onder de noord
 • fietsbrug westenholte
 • nelson mandelabrug pijlers
 • singel deventer
 • zeesluis farmsum
 • emmabrug
 • de dellen
 • nelson mandelabrug
 • draaibrug sas van gent
 • haringvlietbrug
 • van brienenoordbrug boog
 • van brienenoordbrug
 • sluis panheel
 • boorwerk
 • klein polderplein
 • john frostbrug staal inspectie
 • damwand inspectie
 • Martinus Nijhoffbrug
 • hoogspanningsmasten
 • hechtsterkte
 • brug rhenen
 • westenvoortsebrug
 • vloeistofdicht
 • john frostbrug
 • brug fort everdingen
 • gooiland
 • gouwesluis
 • Nieuwegeinsebrug
 • Koninginnesluis
 • Tunnel onder de Noord
 • Fietsbrug Westenholte
 • Pijlers Nelson Mandelabrug
 • Singel Deventer
 • Zeesluis Farmsum
 • Emmabrug
 • De Dellen
 • Nelson Mandelabrug
 • Draaibrug Sas van Gent
 • Haringvlietbrug
 • Boog Van Brienenoordbrug
 • Van Brienenoordbrug
 • Sluis Panheel
 • Boorwerkzaamheden
 • Klein Polderplein
 • Staal inspectie John Frostbrug
 • Damwand inspectie
 • Martinus Nijhoffbrug
 • Inspectie hoogspanningsmasten
 • Hechtsterkte meting
 • Brug Rhenen
 • Westenvoortsebrug
 • Vloeistofdicht keuring
 • John Frostbrug
 • Brug Fort Everdingen
 • Gooiland
 • Gouwesluis

NEN 2767-4 inspecties Zeeburgertunnel, Schipholtunnel en Wijkertunnel

In opdracht van Wegdekmeten heeft Caljé Infra Advies NEN 2767-4 inspecties uitgevoerd aan de Zeeburgertunnel, de Schipholtunnel en de Wijkertunnel.

Tijdens deze inspecties is alles in beeld gebracht en verwerkt volgens de NEN 2767-4 methodiek. De conditiescore welk hieruit voortkomen geven een goed beeld weer van de staat van de tunnels.
Naast de gebreken zijn er ook metingen verricht naar de reflectie van de diverse bebording voor, in en na de tunnel. De resultaten hiervan zijn opgenomen in de NEN 2767-4 methodiek.
Tevens zijn de hoogtes bepaald van de wegverharding, geleiderail en barrier.

Alle gemeten waarden zijn getoetst aan de vigerende regelgeving, en is aangegeven of deze hieraan voldoen of niet. Via deze rapportage vorm kan de aannemer direct zien waar er herstelwerkzaamheden uitgevoerd dienen te worden.
Om in de NEN 2767-4 methodiek direct de onderdelen aan de rijbaan indeling te koppelen, kan er op één oogopslag gezien worden op welke rijbaan de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden.

Alle werkzaamheden voor deze tunnels zijn in de nacht en in de weekeinden uitgevoerd, om het verkeer zo weinig mogelijk hinder te laten ondervinden.