• de dellen
 • brug rhenen
 • john frostbrug staal inspectie
 • singel deventer
 • van brienenoordbrug
 • klein polderplein
 • sluis panheel
 • koninginnesluis
 • hechtsterkte
 • gouwesluis
 • emmabrug
 • vloeistofdicht
 • draaibrug sas van gent
 • nieuwegeinsebrug
 • nelson mandelabrug pijlers
 • nelson mandelabrug
 • van brienenoordbrug boog
 • brug fort everdingen
 • zeesluis farmsum
 • tunnel onder de noord
 • fietsbrug westenholte
 • Martinus Nijhoffbrug
 • damwand inspectie
 • john frostbrug
 • haringvlietbrug
 • hoogspanningsmasten
 • boorwerk
 • westenvoortsebrug
 • gooiland
 • De Dellen
 • Brug Rhenen
 • Staal inspectie John Frostbrug
 • Singel Deventer
 • Van Brienenoordbrug
 • Klein Polderplein
 • Sluis Panheel
 • Koninginnesluis
 • Hechtsterkte meting
 • Gouwesluis
 • Emmabrug
 • Vloeistofdicht keuring
 • Draaibrug Sas van Gent
 • Nieuwegeinsebrug
 • Pijlers Nelson Mandelabrug
 • Nelson Mandelabrug
 • Boog Van Brienenoordbrug
 • Brug Fort Everdingen
 • Zeesluis Farmsum
 • Tunnel onder de Noord
 • Fietsbrug Westenholte
 • Martinus Nijhoffbrug
 • Damwand inspectie
 • John Frostbrug
 • Haringvlietbrug
 • Inspectie hoogspanningsmasten
 • Boorwerkzaamheden
 • Westenvoortsebrug
 • Gooiland

Petrografisch onderzoek hoogspanningsmasten

In opdracht van Liandon zijn er door Caljé Infra Advies nader onderzoeken uitgevoerd aan diverse fundaties van de hoogspanningsmasten in Gelderland.

Reden hiervoor was dat tijdens de inspecties gelaagde scheurvorming was geconstateerd aan diverse fundaties, waarvoor een petrografisch onderzoek noodzakelijk was om te bepalen of er ASR (Alkali SIlica Reactie) aanwezig was in de fundaties.

Bij 12 masten zijn de fundaties confrom CUR-Aanbeveling 72 klasse 2 geïnspecteerd.
De werkzaamheden bestonden uit:
 • het afkloppen van de betonoppervlakken
 • het steeksproefgewijs vrijgraven van de mastfundering tot ca. 20 centimeter onder het maaiveld
 • indicatieve druksterkte bepalen met behulp van een schmidthamer
 • het in beeld brengen van de wapening en betondekking
 • het bepalen van de carbonatatie indringing
Daarnaast is per mast een kern geboord voor het petrografisch onderzoek.