• brug fort everdingen
 • john frostbrug staal inspectie
 • de dellen
 • zeesluis farmsum
 • vloeistofdicht
 • nieuwegeinsebrug
 • van brienenoordbrug
 • Martinus Nijhoffbrug
 • westenvoortsebrug
 • emmabrug
 • draaibrug sas van gent
 • gouwesluis
 • klein polderplein
 • van brienenoordbrug boog
 • brug rhenen
 • hechtsterkte
 • hoogspanningsmasten
 • nelson mandelabrug
 • haringvlietbrug
 • gooiland
 • nelson mandelabrug pijlers
 • boorwerk
 • sluis panheel
 • singel deventer
 • fietsbrug westenholte
 • damwand inspectie
 • tunnel onder de noord
 • koninginnesluis
 • john frostbrug
 • Brug Fort Everdingen
 • Staal inspectie John Frostbrug
 • De Dellen
 • Zeesluis Farmsum
 • Vloeistofdicht keuring
 • Nieuwegeinsebrug
 • Van Brienenoordbrug
 • Martinus Nijhoffbrug
 • Westenvoortsebrug
 • Emmabrug
 • Draaibrug Sas van Gent
 • Gouwesluis
 • Klein Polderplein
 • Boog Van Brienenoordbrug
 • Brug Rhenen
 • Hechtsterkte meting
 • Inspectie hoogspanningsmasten
 • Nelson Mandelabrug
 • Haringvlietbrug
 • Gooiland
 • Pijlers Nelson Mandelabrug
 • Boorwerkzaamheden
 • Sluis Panheel
 • Singel Deventer
 • Fietsbrug Westenholte
 • Damwand inspectie
 • Tunnel onder de Noord
 • Koninginnesluis
 • John Frostbrug

Electronisch Overdracht Dossier

Na de aanleg of reconstructie van een weg of kunstwerk zijn er areaalgegevens nodig voor het beheer van die weg of kunstwerk. Het overzichtelijk aanleveren van deze areaal gegevens behoort bij de controle verplichtingen van de uitvoerende aannemer.

Voor de overdracht is het Elektronisch Overdracht Dossier (EOD) beschikbaar. Dit is een werkwijze, waarmee alle gevraagde gegevens overzichtelijk digitaal wordt opgeleverd in een eenvoudige toegankelijke EOD-Verkenner. De aannemer vult het EOD tijdens het project volgens een standaard indeling die in overleg met Rijkswaterstaat is aan te passen. Bij oplevering van het project wordt het EOD aan Rijkswaterstaat overgedragen.

Caljé Infra Advies heeft in opdracht van BAM Civiel het EOD gevuld voor de sluizen 4, 5 en 6 in de Zuid Willemsvaart.

EOD