• vloeistofdicht
 • brug rhenen
 • sluis panheel
 • boorwerk
 • de dellen
 • hoogspanningsmasten
 • klein polderplein
 • john frostbrug staal inspectie
 • fietsbrug westenholte
 • draaibrug sas van gent
 • gouwesluis
 • nelson mandelabrug pijlers
 • van brienenoordbrug
 • gooiland
 • koninginnesluis
 • emmabrug
 • damwand inspectie
 • tunnel onder de noord
 • zeesluis farmsum
 • brug fort everdingen
 • john frostbrug
 • van brienenoordbrug boog
 • westenvoortsebrug
 • haringvlietbrug
 • Martinus Nijhoffbrug
 • singel deventer
 • nelson mandelabrug
 • nieuwegeinsebrug
 • hechtsterkte
 • Vloeistofdicht keuring
 • Brug Rhenen
 • Sluis Panheel
 • Boorwerkzaamheden
 • De Dellen
 • Inspectie hoogspanningsmasten
 • Klein Polderplein
 • Staal inspectie John Frostbrug
 • Fietsbrug Westenholte
 • Draaibrug Sas van Gent
 • Gouwesluis
 • Pijlers Nelson Mandelabrug
 • Van Brienenoordbrug
 • Gooiland
 • Koninginnesluis
 • Emmabrug
 • Damwand inspectie
 • Tunnel onder de Noord
 • Zeesluis Farmsum
 • Brug Fort Everdingen
 • John Frostbrug
 • Boog Van Brienenoordbrug
 • Westenvoortsebrug
 • Haringvlietbrug
 • Martinus Nijhoffbrug
 • Singel Deventer
 • Nelson Mandelabrug
 • Nieuwegeinsebrug
 • Hechtsterkte meting

Electronisch Overdracht Dossier

Na de aanleg of reconstructie van een weg of kunstwerk zijn er areaalgegevens nodig voor het beheer van die weg of kunstwerk. Het overzichtelijk aanleveren van deze areaal gegevens behoort bij de controle verplichtingen van de uitvoerende aannemer.

Voor de overdracht is het Elektronisch Overdracht Dossier (EOD) beschikbaar. Dit is een werkwijze, waarmee alle gevraagde gegevens overzichtelijk digitaal wordt opgeleverd in een eenvoudige toegankelijke EOD-Verkenner. De aannemer vult het EOD tijdens het project volgens een standaard indeling die in overleg met Rijkswaterstaat is aan te passen. Bij oplevering van het project wordt het EOD aan Rijkswaterstaat overgedragen.

Caljé Infra Advies heeft in opdracht van BAM Civiel het EOD gevuld voor de sluizen 4, 5 en 6 in de Zuid Willemsvaart.

EOD