• nelson mandelabrug pijlers
 • brug fort everdingen
 • zeesluis farmsum
 • vloeistofdicht
 • boorwerk
 • haringvlietbrug
 • van brienenoordbrug boog
 • john frostbrug
 • fietsbrug westenholte
 • john frostbrug staal inspectie
 • nelson mandelabrug
 • draaibrug sas van gent
 • tunnel onder de noord
 • sluis panheel
 • koninginnesluis
 • singel deventer
 • gooiland
 • gouwesluis
 • de dellen
 • klein polderplein
 • westenvoortsebrug
 • emmabrug
 • van brienenoordbrug
 • nieuwegeinsebrug
 • Martinus Nijhoffbrug
 • hoogspanningsmasten
 • damwand inspectie
 • brug rhenen
 • hechtsterkte
 • Pijlers Nelson Mandelabrug
 • Brug Fort Everdingen
 • Zeesluis Farmsum
 • Vloeistofdicht keuring
 • Boorwerkzaamheden
 • Haringvlietbrug
 • Boog Van Brienenoordbrug
 • John Frostbrug
 • Fietsbrug Westenholte
 • Staal inspectie John Frostbrug
 • Nelson Mandelabrug
 • Draaibrug Sas van Gent
 • Tunnel onder de Noord
 • Sluis Panheel
 • Koninginnesluis
 • Singel Deventer
 • Gooiland
 • Gouwesluis
 • De Dellen
 • Klein Polderplein
 • Westenvoortsebrug
 • Emmabrug
 • Van Brienenoordbrug
 • Nieuwegeinsebrug
 • Martinus Nijhoffbrug
 • Inspectie hoogspanningsmasten
 • Damwand inspectie
 • Brug Rhenen
 • Hechtsterkte meting

Beschoeiing gemeente Purmerend

De Gemeente Purmerend is sinds de jaren 70 van de vorige eeuw aangewezen als groeistad. In de loop der jaren zijn diverse nieuwe wijken met complete infrastructuur in Purmerend bijgebouwd. In deze uitbreidingen zijn ook veel sloten en andere sierwateren aangelegd.
Het onderhoud van de veelal hardhouten oeverbeschoeiingen is nooit structureel aangepakt. Gevolg is dat het algemeen overzicht van hoeveelheid, kwaliteit en staat van onderhoud voor een groot deel ontbreekt.

Caljé Infra Advies heeft hiervoor ca. 100 km aan beschoeiing geïnventariseerd en geïnspecteerd. Dit is grotendeels vanaf de wal gedaan, maar ook op diverse plaatsen vanaf een boot.

De beschoeiing is o.a. beoordeeld op de aanwezigheid van de volgende schadebeelden:Aanwezigheid van verzakking/uitspoeling;
 • Horizontale en verticale stand;
 • Breuk en ontbrekende delen;
 • Andere schades b.v. rotting, aangroei van mos, lekkages, ontbrekende buisuitmondingen, doorgroei van gras/hout, rietgroei e.d.
In de rapportage zijn de volgende items omschreven:
 • Type beschoeiing per tracé;
 • Beoordeling onderhoudstoestand van de beschoeiing op een schaal van 1 tot 10;
 • Advies te ondernemen acties t.a.v. onderhoud;
 • Globale indicatie urgentie van herstel;
 • Kostenplanning per tracé en een overall kostenplanning.

Purmerend