• haringvlietbrug
 • nelson mandelabrug pijlers
 • van brienenoordbrug
 • klein polderplein
 • hoogspanningsmasten
 • brug rhenen
 • singel deventer
 • draaibrug sas van gent
 • de dellen
 • westenvoortsebrug
 • john frostbrug staal inspectie
 • nieuwegeinsebrug
 • fietsbrug westenholte
 • Martinus Nijhoffbrug
 • brug fort everdingen
 • john frostbrug
 • tunnel onder de noord
 • nelson mandelabrug
 • gooiland
 • zeesluis farmsum
 • emmabrug
 • sluis panheel
 • hechtsterkte
 • vloeistofdicht
 • boorwerk
 • koninginnesluis
 • gouwesluis
 • van brienenoordbrug boog
 • damwand inspectie
 • Haringvlietbrug
 • Pijlers Nelson Mandelabrug
 • Van Brienenoordbrug
 • Klein Polderplein
 • Inspectie hoogspanningsmasten
 • Brug Rhenen
 • Singel Deventer
 • Draaibrug Sas van Gent
 • De Dellen
 • Westenvoortsebrug
 • Staal inspectie John Frostbrug
 • Nieuwegeinsebrug
 • Fietsbrug Westenholte
 • Martinus Nijhoffbrug
 • Brug Fort Everdingen
 • John Frostbrug
 • Tunnel onder de Noord
 • Nelson Mandelabrug
 • Gooiland
 • Zeesluis Farmsum
 • Emmabrug
 • Sluis Panheel
 • Hechtsterkte meting
 • Vloeistofdicht keuring
 • Boorwerkzaamheden
 • Koninginnesluis
 • Gouwesluis
 • Boog Van Brienenoordbrug
 • Damwand inspectie

Beheer- en onderhoudsplannen Maximakanaal

In opdracht van de WillemsUnie heeft Caljé Infra Advies nulinspecties uitgevoerd en de beheer- en onderhoudsplannen opgesteld voor diverse objecten in het Maximakanaal.
De objecten waaraan de werkzaamheden zijn uitgevoerd zijn:

 • 7 bruggen;
 • 2 sluizen;
 • 1 spuimiddel
 • 4 sifons;
 • 4 gemalen;
 • 1 viaduct;
 • het Maximakanaal (de kanaalpanden).

Het Maximakanaal betreft de omlegging van de Zuid-Willemsvaart, welk loopt van de Dungenseloop in het zuiden tot aan sluis Empel in het noorden aansluitend op de Maas.
Door Caljé Infra Advies in een vroegtijdig stadium in te schakelen zijn de diverse onderdelen van de objecten welk nu onder water liggen, onder handbereik geïnspecteerd en op foto vastgelegd. Hierdoor is er een goede nul-situatie vastgelegd, waarmee in de toekomst een juiste meerjaren onderhoudsplanning kan worden opgesteld.

De objecten komen in beheer en onderhoud van diverse beheerders, te weten:

 • Rijkswaterstaat;
 • Provincie Noord-Brabant;
 • Waterschap Aa en Maas;
 • Gemeente 's Hertogenbosch.

Alle beheer- en onderhoudsplannen zijn voor de desbetreffende beheerder geschreven, zodat deze de gegevens kunnen overnemen in hun systematiek.

Voor de objecten welk in beheer en onderhoud zijn van Rijkswaterstaat, zijn alle gegevens ingevoerd in DISK. Dit is het Data Informatie Systeem Kunstwerken welk Rijkswaterstaat hanteert om haar areaal te beheren en te onderhouden. Aan de hand van deze gegevens worden de scopelijsten samengesteld. Het is dus van groot belang dat de data welk hier wordt ingevoerd op de juiste wijze en met de grootste aandacht gebeurt.