• brug fort everdingen
 • gouwesluis
 • brug rhenen
 • john frostbrug
 • john frostbrug staal inspectie
 • boorwerk
 • haringvlietbrug
 • gooiland
 • nieuwegeinsebrug
 • zeesluis farmsum
 • koninginnesluis
 • sluis panheel
 • nelson mandelabrug
 • de dellen
 • klein polderplein
 • fietsbrug westenholte
 • singel deventer
 • damwand inspectie
 • van brienenoordbrug
 • tunnel onder de noord
 • hoogspanningsmasten
 • van brienenoordbrug boog
 • nelson mandelabrug pijlers
 • emmabrug
 • Martinus Nijhoffbrug
 • hechtsterkte
 • westenvoortsebrug
 • vloeistofdicht
 • draaibrug sas van gent
 • Brug Fort Everdingen
 • Gouwesluis
 • Brug Rhenen
 • John Frostbrug
 • Staal inspectie John Frostbrug
 • Boorwerkzaamheden
 • Haringvlietbrug
 • Gooiland
 • Nieuwegeinsebrug
 • Zeesluis Farmsum
 • Koninginnesluis
 • Sluis Panheel
 • Nelson Mandelabrug
 • De Dellen
 • Klein Polderplein
 • Fietsbrug Westenholte
 • Singel Deventer
 • Damwand inspectie
 • Van Brienenoordbrug
 • Tunnel onder de Noord
 • Inspectie hoogspanningsmasten
 • Boog Van Brienenoordbrug
 • Pijlers Nelson Mandelabrug
 • Emmabrug
 • Martinus Nijhoffbrug
 • Hechtsterkte meting
 • Westenvoortsebrug
 • Vloeistofdicht keuring
 • Draaibrug Sas van Gent

Nulinspectie

Een nulinspectie is een eerste opname van het object na oplevering nieuwbouw c.q. renovatie. Een nulinspectie is bedoeld als startpunt voor het beheer van het object, tijdens de reguliere inspectie kan de onderhoudstoestand vergeleken worden met de resultaten van de nulinspectie.

Daarnaast kan een nulinspectie toegepast worden als er geen gegevens van een object aanwezig meer zijn. De nulinspectie wordt dan als basis gehanteerd. Hierbij wordt de nieuwe uitgangssituatie vastgelegd ten behoeve van de onderhoudsprognose.

nulinspectie