• sluis panheel
 • westenvoortsebrug
 • boorwerk
 • brug rhenen
 • klein polderplein
 • gouwesluis
 • damwand inspectie
 • emmabrug
 • van brienenoordbrug boog
 • nieuwegeinsebrug
 • vloeistofdicht
 • john frostbrug
 • nelson mandelabrug pijlers
 • nelson mandelabrug
 • Martinus Nijhoffbrug
 • de dellen
 • hoogspanningsmasten
 • tunnel onder de noord
 • koninginnesluis
 • singel deventer
 • fietsbrug westenholte
 • gooiland
 • brug fort everdingen
 • zeesluis farmsum
 • van brienenoordbrug
 • john frostbrug staal inspectie
 • draaibrug sas van gent
 • haringvlietbrug
 • hechtsterkte
 • Sluis Panheel
 • Westenvoortsebrug
 • Boorwerkzaamheden
 • Brug Rhenen
 • Klein Polderplein
 • Gouwesluis
 • Damwand inspectie
 • Emmabrug
 • Boog Van Brienenoordbrug
 • Nieuwegeinsebrug
 • Vloeistofdicht keuring
 • John Frostbrug
 • Pijlers Nelson Mandelabrug
 • Nelson Mandelabrug
 • Martinus Nijhoffbrug
 • De Dellen
 • Inspectie hoogspanningsmasten
 • Tunnel onder de Noord
 • Koninginnesluis
 • Singel Deventer
 • Fietsbrug Westenholte
 • Gooiland
 • Brug Fort Everdingen
 • Zeesluis Farmsum
 • Van Brienenoordbrug
 • Staal inspectie John Frostbrug
 • Draaibrug Sas van Gent
 • Haringvlietbrug
 • Hechtsterkte meting

Beheer- en Onderhoudsplan

In het kader van de informatiehuishouding rond Beheer en Onderhoud wordt na nieuwbouw danwel onderhoudswerkzaamheden voor kunstwerken gegevens vastgelegd in een Beheer en Onderhoudsplan.

Het Beheer- en Onderhoudsproces van kunstwerken beslaat de gehele levensduur van deze kunstwerken. Al voor de ontwerpfase wordt het beheer en onderhoud geregeld in het programma van eisen. Tijdens de ontwerpfase wordt in de uitwerking rekening gehouden met de wijze waarop het beheer en onderhoud zijn beslag zal krijgen. TIjdens de realisatie van het kunstwerk wordt vastgelegd hoe het kunstwerk is gerealiseerd en welke consequenties dat heeft voor de beheerfase. In de beheerfase zal een cyclisch proces plaatsvinden van inspecteren en onderhouden tot het einde van de levensduur van het kunstwerk is bereikt.

Voor contracten van de Dienst Infrastructuur Rijkswaterstaat kunnen wij een groot deel van de aan te leveren opleverdossiers verzorgen zoals:

 • Uitvoeren nul programmeringsinspectie
 • Verwerken / afmelden van de schades in DISK / MIOK
 • Aanpassen / opstellen MIOK
 • Opstellen B&O-plan
 • Verzorgen van invoer in EOD (Electronisch Overdracht Dossier)