• Martinus Nijhoffbrug
 • nieuwegeinsebrug
 • draaibrug sas van gent
 • tunnel onder de noord
 • singel deventer
 • brug fort everdingen
 • klein polderplein
 • de dellen
 • nelson mandelabrug pijlers
 • john frostbrug
 • koninginnesluis
 • damwand inspectie
 • gouwesluis
 • zeesluis farmsum
 • fietsbrug westenholte
 • hechtsterkte
 • emmabrug
 • brug rhenen
 • john frostbrug staal inspectie
 • sluis panheel
 • boorwerk
 • hoogspanningsmasten
 • gooiland
 • van brienenoordbrug
 • westenvoortsebrug
 • haringvlietbrug
 • van brienenoordbrug boog
 • nelson mandelabrug
 • vloeistofdicht
 • Martinus Nijhoffbrug
 • Nieuwegeinsebrug
 • Draaibrug Sas van Gent
 • Tunnel onder de Noord
 • Singel Deventer
 • Brug Fort Everdingen
 • Klein Polderplein
 • De Dellen
 • Pijlers Nelson Mandelabrug
 • John Frostbrug
 • Koninginnesluis
 • Damwand inspectie
 • Gouwesluis
 • Zeesluis Farmsum
 • Fietsbrug Westenholte
 • Hechtsterkte meting
 • Emmabrug
 • Brug Rhenen
 • Staal inspectie John Frostbrug
 • Sluis Panheel
 • Boorwerkzaamheden
 • Inspectie hoogspanningsmasten
 • Gooiland
 • Van Brienenoordbrug
 • Westenvoortsebrug
 • Haringvlietbrug
 • Boog Van Brienenoordbrug
 • Nelson Mandelabrug
 • Vloeistofdicht keuring

Beheer- en Onderhoudsplan

In het kader van de informatiehuishouding rond Beheer en Onderhoud wordt na nieuwbouw danwel onderhoudswerkzaamheden voor kunstwerken gegevens vastgelegd in een Beheer en Onderhoudsplan.

Het Beheer- en Onderhoudsproces van kunstwerken beslaat de gehele levensduur van deze kunstwerken. Al voor de ontwerpfase wordt het beheer en onderhoud geregeld in het programma van eisen. Tijdens de ontwerpfase wordt in de uitwerking rekening gehouden met de wijze waarop het beheer en onderhoud zijn beslag zal krijgen. TIjdens de realisatie van het kunstwerk wordt vastgelegd hoe het kunstwerk is gerealiseerd en welke consequenties dat heeft voor de beheerfase. In de beheerfase zal een cyclisch proces plaatsvinden van inspecteren en onderhouden tot het einde van de levensduur van het kunstwerk is bereikt.

Voor contracten van de Dienst Infrastructuur Rijkswaterstaat kunnen wij een groot deel van de aan te leveren opleverdossiers verzorgen zoals:

 • Uitvoeren nul programmeringsinspectie
 • Verwerken / afmelden van de schades in DISK / MIOK
 • Aanpassen / opstellen MIOK
 • Opstellen B&O-plan
 • Verzorgen van invoer in EOD (Electronisch Overdracht Dossier)