• vloeistofdicht
 • Martinus Nijhoffbrug
 • van brienenoordbrug boog
 • john frostbrug staal inspectie
 • klein polderplein
 • emmabrug
 • hoogspanningsmasten
 • de dellen
 • gouwesluis
 • hechtsterkte
 • gooiland
 • fietsbrug westenholte
 • tunnel onder de noord
 • draaibrug sas van gent
 • boorwerk
 • singel deventer
 • sluis panheel
 • nelson mandelabrug
 • westenvoortsebrug
 • haringvlietbrug
 • nieuwegeinsebrug
 • zeesluis farmsum
 • brug rhenen
 • brug fort everdingen
 • koninginnesluis
 • nelson mandelabrug pijlers
 • van brienenoordbrug
 • damwand inspectie
 • john frostbrug
 • Vloeistofdicht keuring
 • Martinus Nijhoffbrug
 • Boog Van Brienenoordbrug
 • Staal inspectie John Frostbrug
 • Klein Polderplein
 • Emmabrug
 • Inspectie hoogspanningsmasten
 • De Dellen
 • Gouwesluis
 • Hechtsterkte meting
 • Gooiland
 • Fietsbrug Westenholte
 • Tunnel onder de Noord
 • Draaibrug Sas van Gent
 • Boorwerkzaamheden
 • Singel Deventer
 • Sluis Panheel
 • Nelson Mandelabrug
 • Westenvoortsebrug
 • Haringvlietbrug
 • Nieuwegeinsebrug
 • Zeesluis Farmsum
 • Brug Rhenen
 • Brug Fort Everdingen
 • Koninginnesluis
 • Pijlers Nelson Mandelabrug
 • Van Brienenoordbrug
 • Damwand inspectie
 • John Frostbrug

Beheer- en Onderhoudsplan

In het kader van de informatiehuishouding rond Beheer en Onderhoud wordt na nieuwbouw danwel onderhoudswerkzaamheden voor kunstwerken gegevens vastgelegd in een Beheer en Onderhoudsplan.

Het Beheer- en Onderhoudsproces van kunstwerken beslaat de gehele levensduur van deze kunstwerken. Al voor de ontwerpfase wordt het beheer en onderhoud geregeld in het programma van eisen. Tijdens de ontwerpfase wordt in de uitwerking rekening gehouden met de wijze waarop het beheer en onderhoud zijn beslag zal krijgen. TIjdens de realisatie van het kunstwerk wordt vastgelegd hoe het kunstwerk is gerealiseerd en welke consequenties dat heeft voor de beheerfase. In de beheerfase zal een cyclisch proces plaatsvinden van inspecteren en onderhouden tot het einde van de levensduur van het kunstwerk is bereikt.

Voor contracten van de Dienst Infrastructuur Rijkswaterstaat kunnen wij een groot deel van de aan te leveren opleverdossiers verzorgen zoals:

 • Uitvoeren nul programmeringsinspectie
 • Verwerken / afmelden van de schades in DISK / MIOK
 • Aanpassen / opstellen MIOK
 • Opstellen B&O-plan
 • Verzorgen van invoer in EOD (Electronisch Overdracht Dossier)