• hoogspanningsmasten
 • emmabrug
 • damwand inspectie
 • boorwerk
 • gooiland
 • nieuwegeinsebrug
 • van brienenoordbrug boog
 • brug rhenen
 • haringvlietbrug
 • john frostbrug staal inspectie
 • van brienenoordbrug
 • sluis panheel
 • zeesluis farmsum
 • gouwesluis
 • hechtsterkte
 • draaibrug sas van gent
 • tunnel onder de noord
 • nelson mandelabrug
 • westenvoortsebrug
 • Martinus Nijhoffbrug
 • john frostbrug
 • koninginnesluis
 • klein polderplein
 • de dellen
 • nelson mandelabrug pijlers
 • fietsbrug westenholte
 • brug fort everdingen
 • singel deventer
 • vloeistofdicht
 • Inspectie hoogspanningsmasten
 • Emmabrug
 • Damwand inspectie
 • Boorwerkzaamheden
 • Gooiland
 • Nieuwegeinsebrug
 • Boog Van Brienenoordbrug
 • Brug Rhenen
 • Haringvlietbrug
 • Staal inspectie John Frostbrug
 • Van Brienenoordbrug
 • Sluis Panheel
 • Zeesluis Farmsum
 • Gouwesluis
 • Hechtsterkte meting
 • Draaibrug Sas van Gent
 • Tunnel onder de Noord
 • Nelson Mandelabrug
 • Westenvoortsebrug
 • Martinus Nijhoffbrug
 • John Frostbrug
 • Koninginnesluis
 • Klein Polderplein
 • De Dellen
 • Pijlers Nelson Mandelabrug
 • Fietsbrug Westenholte
 • Brug Fort Everdingen
 • Singel Deventer
 • Vloeistofdicht keuring

Introductie

Caljé Infra Advies is een onafhankelijk ingenieurs/adviesbureau actief op het gebied van beheer en onderhoud van civiele/bouwkundige constructies.

Door het uitvoeren van een inspectie brengt Caljé Infra Advies de actuele onderhoudstoestand van een constructie in beeld.

Op basis van de rapportages krijgt u als opdrachtgever een duidelijk beeld van de situatie van de constructie.

Door het uitvoeren van reguliere inspecties kunt u als beheerder uw onderhoud optimaliseren. Eventuele gebreken worden tijdig gesignaleerd waardoor eventuele vervolgschade en calamiteiten kunnen worden voorkomen.

Caljé Infra Advies is bekend met diverse beheerssystemen.

Ten behoeve van het beoordelen van een constructie wordt een constructie opgedeeld in hoofdonderdelen. Deze verdeling (decompositie) is afhankelijk van de duurzaamheid van de toegepaste materialen en de optredende belastingen.

Tijdens inspecties worden wij met regelmaat geconfronteerd met hoofdonderdelen die het zogenaamde einde levensduur hebben bereikt. Ook in dit geval kunnen wij uw partner zijn om het onderdeel c.q. constructie op een zo economisch mogelijke manier te vervangen.

 

Sinds 30 juli 2012 is Caljé Infra Advies gecertificeerd volgens de ISO 9001:2008 normering!