• brug fort everdingen
 • hechtsterkte
 • damwand inspectie
 • vloeistofdicht
 • fietsbrug westenholte
 • brug rhenen
 • nelson mandelabrug
 • van brienenoordbrug boog
 • gouwesluis
 • sluis panheel
 • draaibrug sas van gent
 • boorwerk
 • emmabrug
 • koninginnesluis
 • tunnel onder de noord
 • gooiland
 • van brienenoordbrug
 • haringvlietbrug
 • john frostbrug staal inspectie
 • hoogspanningsmasten
 • nieuwegeinsebrug
 • zeesluis farmsum
 • john frostbrug
 • klein polderplein
 • westenvoortsebrug
 • singel deventer
 • Martinus Nijhoffbrug
 • nelson mandelabrug pijlers
 • de dellen
 • Brug Fort Everdingen
 • Hechtsterkte meting
 • Damwand inspectie
 • Vloeistofdicht keuring
 • Fietsbrug Westenholte
 • Brug Rhenen
 • Nelson Mandelabrug
 • Boog Van Brienenoordbrug
 • Gouwesluis
 • Sluis Panheel
 • Draaibrug Sas van Gent
 • Boorwerkzaamheden
 • Emmabrug
 • Koninginnesluis
 • Tunnel onder de Noord
 • Gooiland
 • Van Brienenoordbrug
 • Haringvlietbrug
 • Staal inspectie John Frostbrug
 • Inspectie hoogspanningsmasten
 • Nieuwegeinsebrug
 • Zeesluis Farmsum
 • John Frostbrug
 • Klein Polderplein
 • Westenvoortsebrug
 • Singel Deventer
 • Martinus Nijhoffbrug
 • Pijlers Nelson Mandelabrug
 • De Dellen

Introductie

Caljé Infra Advies is een onafhankelijk ingenieurs/adviesbureau actief op het gebied van beheer en onderhoud van civiele/bouwkundige constructies.

Door het uitvoeren van een inspectie brengt Caljé Infra Advies de actuele onderhoudstoestand van een constructie in beeld.

Op basis van de rapportages krijgt u als opdrachtgever een duidelijk beeld van de situatie van de constructie.

Door het uitvoeren van reguliere inspecties kunt u als beheerder uw onderhoud optimaliseren. Eventuele gebreken worden tijdig gesignaleerd waardoor eventuele vervolgschade en calamiteiten kunnen worden voorkomen.

Caljé Infra Advies is bekend met diverse beheerssystemen.

Ten behoeve van het beoordelen van een constructie wordt een constructie opgedeeld in hoofdonderdelen. Deze verdeling (decompositie) is afhankelijk van de duurzaamheid van de toegepaste materialen en de optredende belastingen.

Tijdens inspecties worden wij met regelmaat geconfronteerd met hoofdonderdelen die het zogenaamde einde levensduur hebben bereikt. Ook in dit geval kunnen wij uw partner zijn om het onderdeel c.q. constructie op een zo economisch mogelijke manier te vervangen.

 

Sinds 30 juli 2012 is Caljé Infra Advies gecertificeerd volgens de ISO 9001:2008 normering!

Caljé Infra Advies is voorgedragen voor VCA**.

Alle audits zijn positief doorlopen.